หน้าหลัก > บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด

คำกล่าวของบริษัทฯ 

    ฐานะภัณฑ์ ได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและใส่ใจ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่นวชาญออกแบบยูนิฟอร์มควบคุมการผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อีกทั้งยังมีบริการปักชื่อ ปักโลโก้ เครื่องหมายต่างๆ ด้วยจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  การสกรีนงาน  การส่งมอบสินค้าตรงเวลาอย่างมมีคุณภาพ  ทั้งนี้บริษัทฯยังจัดให้มีบริการหลังการขายเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียน มั่นใจว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดต่อตัวโรงเรียนและตัวนักเรียน

ที่ตั้ง บริษัทฯ มี 2 ตำแหน่งด้วยกัน

สำนักงานใหญ่  ตั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก อยู่บริเวณ ถนนสีหราชเดโชชัย เลขที่ 322/2 

 

บริษัทฯได้รับ รางวัล ถึง 3 รางวัล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.